TEAM
BUILDING

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ, Team Synergy hiểu rõ tầm vai trò quan trọng của nhân sự đối với sự phát triển nói chung của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ trở thành những doanh nghiệp lớn trong tương lai. Mỗi chương trình XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ (TEAMBUILDING/ TEAM BUILDING) mà Team Synergy xây dựng, đều kể về những câu chuyện (Concept teambuilding), nêu lên được những giá trị truyền tải mà các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn gửi gấm đến các cộng sự tuyệt vời của mình.

TẦM NHÌN CỦA TEAM SYNERGY

TeamSynergy là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ (TRAINING) và XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ (TEAMBUILDING / TEAM BUILDING) tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH CỦA TEAM SYNERGY

Team Synergy mang lại cho khách hàng sự thống nhất và phát triển đội ngũ từ các chương trình Xây dựng và Đào tạo Nhóm chuyên nghiệp, hiệu quả và có chất lượng cao.

MC CỦA TEAM SYNERGY

TỔNG HỢP NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ DỊCH VỤ TEAMBUILDING

Liên hệ